تابلو فرش ایرانی

تابلو فرش ایرانی ، یکی از هنرهای سنتی ایرانی است

که از قدیمی‌ ترین فرهنگ‌ های هنری در ایران می باشد .

تابلو فرش‌ های ایرانی به دلیل زیبایی،

هنرمندی و خواص آن‌ ها از تابلوهای دیگر مختلف هنری متمایز می گردد .

این آثار به وسیله هنرمندان ایرانی که با الهام گرفتن،

از فرهنگ و تاریخ ایران نقش بندی میگردد .

به طور کلی، تابلو فرش ایرانی با زیبایی و الهام گرفتن،

از فرهنگ بومی ایران، مورد توجه بسیاری از علاقه مندان هنر قرار می گیرد .

و به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرهای سنتی ایران محسوب میگردد .