تابلو فرش آیات

تابلو فرش آیات که دسته بندی خاصی از تابلوهای فرش ها هست

که از آیات قرآنی و احادیث نبوی تزئین شده است.

در این دسته تابلو فرش با آیات مختلف قرآن متنوع و مختلف تهیه می شود.

هر یک از این تابلوها دارای یک دزینه و یک نقشه منحصر به فرد می باشد.

می توان از تابلو فرش آیات برای تزئین دیوارها و اتاق های خود استفاده کرده و از زیبایی و ارزش معنوی آنها لذت ببرند.