قاب تابلوفرش چوبی لویی خط زرد در سایز بندی های مختلف